Pozvánka na členskou schůzi občanského sdružení Šarbilach

Posted by admin on Září 11, 2009
Informace pro členy, Orchestr Šarbilach, z.s.

Vážení kolegové,

dne 6.10.2009 se v sídle sdružení (ve zkušebně) v 20:00 hodin koná členské schůze občanského sdružení Šarbialch s následujícím programem:

1) Volba orgánů členské schůze

2) Kontrola zápisu z poslední členské schůze

3) Stanovení výše členských příspěvků na období říjen-prosinec 2009

4) Změna stanov

5) Informace jednatele pro propagaci o novém webu a dalších krocích v propagační činnosti

6) Informace pokladníka o stavu účetnictví a pokladny

7) Informace o zvukové technice a plánu na ozvučení orchestru (Jaromír Vogel) a dalších investičních akcích

8) Informace jednatele pro koncerty o sjednaných koncertech na podzimní sezonu

9) Informace jednatelky pro členskou základnu o počtu členů občanského sdružení a o databázi členů

10) Informace o stavu digitalizace notového archivu a novém systému archivace not

11) Informace o změně vztahu orchestru s dirigentem Lukášem Kovaříkem

12) Různé

V Praze dne 11.9.2009

S přátelským pozdravem Pavel Pražák, v.r.
předseda představenstva

V případě zájmu o zařazení bodu na program členské schůze se obracejte na představenstvo elektronicky na adresu Info@sarbilach.cz nejpozději do neděle 20. 9. 2009.

Napsat komentář