Petr Koronthály – skladatel

Petr Koronthaly se narodil 26.11.1985 v Praze. Zde absolvoval nejprve základní a poté i střední školu – Arcibiskupské gymnázium v Korunní ulici. Po úspěšné maturitě vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul bakalář.

Během svých studií působil v několika různých kapelách jako kytarista.

V současnosti studuje šestým rokem klasickou skladbu na Pražské konzervatoři u prof. O. Kvěcha. Z úspěchů poslední doby stojí za zmínku ocenění ve skladatelské soutěži Generace 2011, které získal za svoji skladbu Variace na lidovou píseň pro komorní orchestr.

Více informací o Petrovi, případně o jeho skladbách, naleznete na adrese www.petr-koronthaly.wz.cz