Šarbilach – orchestr

Orchestr Šarbilach byl jak hudební těleso založen již v roce 1994 a působil pro potřeby divadelního představení Romeo a Julie uváděného po dvě sezóny na purkrabství Pražského hradu. K formálnímu založení občanského sdružení pak došlo v roce 2009.

Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. V současné době tvoří základ souboru přes 20 hudebníků, především studentů uměleckých škol a konzervatoří, ale i starších muzikantů. V orchestru působili jako dirigenti Varhan Orchestrovič Bauer, Václav Kalenda, Lukáš Kovařík, Pavel Tojan či Alena Jelínková. V současné době funguje orchestr pod taktovkou Dominika Svobody.

Díky ojedinělému melodickému, harmonickému a rytmickému propojení vážné, populární a etnické hudby je styl Šarbilachu, i s přihlédnutím k neobvyklému obsazení, originální a dramaturgicky velmi rozmanitý. Tento žánr je na české ale i světové hudební scéně ojedinělý a má velký potenciál se líbit. Repertoár Šarbilachu tvoří autorská hudba několika autorů, kteří aranžují či skládají přímo pro orchestr. V současné době pro orchestr tvoří a upravují Petr Koronthály, Adam Janoušek a Tomáš Janoška. Koncert většinou provází zasvěceným výkladem o židovských tradicích harfistka Pavla Vondráčková, která je jednou ze zakladatelek Šarbilachu.

Mezi nejvýznamnější projekty orchestru patří například koncert pro izraelského prezidenta v rámci jeho státní návštěvy v České republice, účasti na hudebním festivalu Žižkovský nekonvenční podzim Jiřího Hoška v letech 2000, 2001, 2003, dále koncerty na mezinárodním festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran ve Valdštejnské zahradě v Praze v letech 2004 a 2005. Pro tuto příležitost byl orchestr rozšířen dokonce na 65 hudebníků se sólisty. V prosinci 2005 orchestr uvedl v Jeruzalémské synagoze v Praze světovou premiéru symfonické básně Yad Vashem na památku obětí holocaustu v rozšířené sestavě.

Orchestr každý rok odehraje zhruba desítku veřejných vystoupení a koncertů. Byl k slyšení například na na festivalech Vyšehraní, Mezi ploty, Camerata Nova Náchod, na Židovském festivalu v Třebíči ŠAMAJIM, na Židovských dnech kultury v Holešově, Hoškově nekonvenčním žižkovském podzimu, Svatojánských slavnostech, v Atriu či v Roxy NoD. V Městské knihovně v Praze 1 uspořádal narozeninový koncert pro sira Nicholase Wintona, zachránce 669 židovských dětí nebo vystoupení na památku spisovatele Arnošta Lustiga. Šarbilach účinkoval mnohokrát na Židovské obce v Praze, v synagogách a kulturních zařízeních po ČR. Pořádá i benefiční koncerty, zejména pak hraje pro Domov pro zrakově postižené Palata nebo Slunečnice.

V roce 2016 Šarbilach úspěšně realizoval za podpory Městské části Praha 10 projekt s názvem Šarbilach – Židovská kultura a tradice na Praze 10.

Aktuální složení orchestru:

housle

Jana Perglová

Lukáš Červený

Ivan Švýcarský

Jana Meierová

flétna

Zuzana Janoušková

Daniela Vakaráčová

Michaela Pěkníková

hoboj

Lucie Horčičková

klarinet

Jiří Voves

František Zouhar

trubka

Václav Dráb

trombón

Zdeněk Foit

violoncello

Veronika Karlíková

Václav Vomáčka

akordeon

Romana Žváčková

klávesy

Jan Janoušek

kytara

František Hromada

baskytara

Pavel Pražák

bicí

Petr Pour

tympány

Karel Pulcman