Jaromír Vogel – skladatel

Jaromír VogelJaromír Vogel se narodil 5.11.1943 v Praze. Vystudoval skladbu a dirigování.

Působí jako hudební skladatel a vědec, muzikant, pedagog, umělecký vedoucí mnoha hudebních těles. Většina jeho skladeb je inspirována renesancí a židovskou hudbou.

Je autorem scénické hudby (Romeo a Julie, Theatrum Passionale, Antigona), filmové hudby (Píseň o lítosti, Anička s lískovými oříšky, Súdim ťa láskou), duchovní hudby (Jom Kipur, Missa Ecumenica, symfonická báseň Yad Vashem) aj.

Jaromír Vogel je skladatelem hudby k řadě filmů, televizních inscenací, divadelních her, pohádek, melodramů a muzikálů, ale i jediným autorem v České republice, který komponuje ve stylu židovské hudby.

V roce 2001 byl za svou tvorbu vyznamenán Diplomem Franze Kafky, který mu udělil Evropský kruh Franze Kafky Praha, a Cenou Gustava Mahlera od Evropské unie umění.

V roce 2002 obdržel Světovou cenu Antonína Dvořáka udělenou Masarykovou akademií umění, v roce 2006 cenu Euro Pragensis Ars.

Od papeže Jana Pavla II. dostal osobní poděkování a požehnání za Pontifikální preambulum, které mu věnoval při jeho návštěvě Prahy.

Skladatel je také členem Asociace hudebních umělců a vědců, členem SAI, B’nai B’rith Renaissance, Dilia, OSA, držitelem řady zahraničních i domácích cen, vyznamenání a ocenění, v neposlední řadě také uměleckým vedoucím symfonetického orchestru Šarbilach a výhradním autorem pro o. s. Muzika Judaika.

Více o umělecké činnosti J. Vogela naleznete na www.vogelavos.cz