Alena Jelínková – dirigentka

Dirigentka orchestru Alena Jelínková je studentkou Skladby a aranžování populární hudby a Dirigování na Pražské konzervatoři. V letech 2013 – 2015 působila jako sbormistryně v chrámovém sboru při kostele sv. Petra Na poříčí v Praze. Na podzim r. 2014 založila spolu s Jiřím Trtíkem  studentský sbor Punkt působící při konzervatoři, současně řídí pěvecký sbor zaměstnanců nemocnice Motol.

Na jaře 2014 získala Alena Jelínková třetí místo na mezinárodní sbormistrovské soutěži v Žilině. Jako skladatelka a dirigentka se podílela na projektech spojující klasický a populární žánr – na jaře a na podzim r. 2013 se ve Valašském Meziříčí (rodném městě) pod jejím vedením uskutečnil společný koncert smyčcového orchestru (cca 40 členů) a hudební skupiny „the dust„, jejíž skladby pro toto obsazení zaranžovala. Na podzim r. 2015 premiérovala ve stejném městě svůj písňový cyklus „Otče náš“ pro smíšený sbor (cca 50 členů) a kapelu. Na jaře 2016 jej uvede v Praze a na podzim v Brně. Svoji písňovou tvorbu také interpretuje jako zpěvačka v kapele Ajajaj…  s vlastním doprovodem houslí či klavíru. Uměleckého vedení orchestru Šarbilach se ujala na podzim r. 2015.